De Block over langdurig zieken: "Geef nieuwe regeling tijd"

6 oktober 2017
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vindt het nog te vroeg om de nieuwe regeling voor langdurig zieken te beoordelen. Uit de cijfers blijkt dat 7 op de 10 mensen te horen krijgen dat ze niet meer geschikt zijn voor hun vorige job, maar De Block wijst er op dat er ook een ander traject loopt om mensen te begeleiden naar een andere, aangepaste job bij een nieuwe werkgever. Minister van Werk Kris Peeters vindt het wel tijd voor een evaluatie en eventuele bijsturingen.

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe regeling om langdurig zieken meer kansen te geven om stap voor stap weer aan het werk te gaan. Daarbij kunnen ze aan hun werkgever vragen of ze via aangepast werk weer aan de slag kunnen, via een zogenoemd re-integratietraject. Maar de arbeidsgeneesheer zegt in zeven op de tien gevallen dat ze niet meer geschikt zijn voor hun job en ook geen aangepast werk kunnen doen bij hun werkgever.

De Block erkent dat er een grote groep is van de langdurig zieken die niet meer aan de slag kan in zijn vorige job. Maar ze vraagt om de nieuwe regeling tijd te geven en wijst erop dat er ook een tweede luik is, dat wel valt onder haar bevoegdheid (het andere valt onder minister Peeters, red.). "Dat houdt in dat als er geen mogelijkheid is bij de werkgever, we vanuit de ziekteverzekering werk op maat zoeken in een ander bedrijf, mits een brugopleiding bijvoorbeeld, of door de hulp van de RVA."

"Die cijfers ontbreken hier. Mensen kunnen aan hun mutualiteit laten weten dat ze kandidaat zijn daarvoor, maar we zijn er nog maar pas mee gestart", zegt De Block."We hebben jaren verloren, maar nu bieden we mensen terug perspectief op werk. Elke mens die terug werk op maat kan vinden in plaats van tegen zijn zin thuis te zitten met een uitkering, is een goede zaak. Dat is een positief verhaal."

Peeters: "Bijsturingen vragen"

Een ander geluid bij minister van Werk Peeters. Die heeft het over een "zorgwekkend" cijfer. "Ik denk dat het een goed moment is om te evalueren en aan de Hoge Gezondheidsraad te vragen om op basis van het cijfermateriaal een aantal bijsturingen voor te stellen", aldus de minister, die ook verwijst naar "elementen die beter georganiseerd kunnen worden". "De bedoeling is zeer duidelijk: mensen opnieuw aan het werk krijgen."

VBO: "Duidelijkheid is ook belangrijk voor werkgever"

Werkgeversorganisatie VBO wijst erop dat re-integratie niet het enige doel is van het re-integratietraject. "De doelstelling is natuurlijk bij voorkeur re-integratie naar werk, maar het is vooral bedoeld om duidelijkheid te creëren over de situatie van mensen die langdurig afwezig zijn. In die zin is het niet verrassend dat de meeste trajecten die opgestart worden niet leiden tot een echte re-integratie", zegt Kris De Meester van het VBO.

De Meester wijst erop dat die duidelijkheid belangrijk is voor de werknemer maar ook voor de werkgever, die dan weet of hij iemand moet vervangen of niet. "Ik denk dat het vaak gaat om werknemers die zelf aanvoelen dat ze niet meer terug kunnen naar hun werkgever en die hun juridische situatie inzake werkloosheid en sociale zekerheid willen veiligstellen door een onafhankelijke expert (de arbeidsgeneesheer, red.) een oordeel te laten vellen."

Bron: vrtnws.be