De bully krijgt de leiding

24 mei 2011

Dat leiders meer normoverschrijdend gedrag vertonen is niet echt een nieuw feit. Maar onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzocht of het omgekeerd ook werkt. Of lieden die zich onbehouwen en asociaal gedragen machtiger zijn in de ogen van anderen.

Wat had u gedacht? Wij blijken maar al te zeer geneigd om de bully van de bende als een autoriteit te beschouwen. Wie gezagsvol wil overkomen - of een machtsfunctie ambieert - moet met andere woorden minder lachen, luider spreken, anderen geregeld onderbreken, overal te laat komen, sigarettenas naast de asbak mikken, botte commando's geven en de voeten op tafel leggen.

In feite gaat het om een zichzelf versterkend effect: als je macht hebt vertoon je meer normoverschrijdend gedrag; en als je dat doet, beschouwen anderen je als machtiger.

U doet natuurlijk wat u wil, maar wij gaan die bevindingen toch in het achterhoofd houden als we nog eens beslissingsrecht hebben inzake een gezagsfunctie. Bij de volgende verkiezingen bijvoorbeeld.

Radio 1 Select