"De concurrentie komt niet van onze buurlanden"

13 januari 2017
Tevredenheid bij de sociale partners over het loonakkoord. Agoria, de sectorfederatie voor de technologische industrie, stuurde echter een tweet de wereld in die niet zo positief klonk:

Marc Lambotte, gedelegeerd bestuurder van Agoria, is vrij tevreden over de bereikte 1,1 procent van het loonakkoord. Hij vindt dat de collega's van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, de schade zoveel mogelijk hebben kunnen beperken. Toch is de som van 1,1 procent uit het loonakkoord en de 2,9 procent van de indexaanpassing onhoudbaar volgens Agoria. Het probleem zit hem in het feit dat men geen rekening heeft gehouden met arbeiders uit bijvoorbeeld Spanje en Polen.

De concurrentie komt niet van onze buurlanden.

Als de prijzen stijgen, gaat de index omhoog en dit gebeurt volgens Lambotte in een vicieuze cirkel. Elke keer we door die cirkel gaan, zal dit banen kosten volgens hem. Lambotte hekelt het feit dat men elke keer weer vergeet te zeggen dat als onze index stijgt, onze concurrentiepositie op de internationale markt verzwakt.