De digitale revolutie binnen justitie

10 augustus 2017
Kris Vincke, advocaat van onder andere Pierre Serry, die terecht staat in de kasteelmoord, is onze zomergast. Hij pleit deze keer niet voor de rechtbank, wel voor een digitale revolutie binnen justitie.

Vincke is blij dat er binnen justitie van alles aan het veranderen is: “Je kan veel kritiek hebben op bepaalde regels. Maar elke vernieuwing zorgt voor een nieuwe discussie.” Wel betreurt Vincke het dat de meest noodzakelijke verandering nog niet gebeurd is: de digitalisering.

Iedereen kijkt raar op als je zegt dat de fax één van onze belangrijkste werkingsinstrumenten is.

Vincke begrijpt niet waarom die hervormingen achter blijven: “Op niveau van het strafrecht is het belangrijk dat we op kantoor een dossier kunnen raadplegen. Nu moeten we, als iemand in voorhechtenis zit, iedere keer de dag voor de zitting naar de griffie rijden om daar te kijken naar de stukken. Dat zorgt voor een enorme werklast zonder dat de kwaliteit erop vooruit gaat.”