De fontlinie tussen rebellen- en Khaddafigebied is 2500 jaar oud

30 maart 2011

Het gebied dat wij thans West- Libië plegen te noemen heette in de oudheid Tripolitana, en maakte deel uit van het Carthaagse, en later van het Romeinse Rijk. Het oostelijk deel van het huidige Libië - toen 'Cyrenaica' - behoorde tot het Hellenistische Rijk van de Ptolemaeën. De grens tussen beide rijken lag in Hespedides, het huidige Ras Lanuf, waar momenteel de frontlijn ligt.

Tijdens de koloniale periode liet Mussolini daar een marmeren triomfboog optrekken - El Gaus of L'arco dei Fileni - met de inscriptie Alme Sol, possis nihil urbe Roma visere maius ('Dierbare zon, moogt gij nimmer schijnen op een stad groter dan Rome'). Khaddafi liet het monument in 1970 neerhalen.

Enfin, het front in Libië ligt dus ter hoogte van de oud-culturele scheidslijn tussen wat we gemakshalve de 'Latijnse en Griekse invloedsfeer' noemen. Iets als de Zwitserse Röstigraben en onze taalgrens, quoi.