De geschiedenis van de ongelijkheid

18 januari 2020
Jan Steen schilderde de in 1655 een portret van Adolf Croeser. Het staat bekend als "Delftse burger en zijn dochter". Die titel is niet verkeerd, maar wel onvolledig. Je zou het schilderij net zo goed "Delftse bedelares en haar zoon" kunnen noemen.

Het schilderij van Jan Steen hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het is een prachtige illustratie van het thema waarover het ging in Interne Keuken: de geschiedenis van de ongelijkheid

Dat is het vakgebied van Wouter Ryckbosch. Hij onderzoekt hoe in de loop der geschiedenis de verhouding tussen armen en rijken is geëvolueerd.

Ongelijkheid is van alle tijden, maar soms nam ze toe, soms nam ze af. Het is interessant om uit te zoeken welke factoren daarop invloed hebben uitgeoefend.

En ook: die ongelijkheid moest verklaard worden. Hoe deden ze dat? God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, maar toch is de ene mens rijk en de andere arm. Waarom? En moeten we ons daar bij neerleggen, beminde gelovigen?

Mag ik een knaller van een spoiler weggeven? Vindt u ongelijkheid een kwalijke zaak en bent u voorstander van stringent beleid dat economische gelijkheid bevordert? Wel, het ultieme middel om komaf te maken met ongelijkheid is een goeie oorlog. Massale inflatie doet kapitaal dan verdampen, onroerend bezit wordt kapotgeschoten, tabula rasa, we beginnen opnieuw.

Sorry voor het spoilen. Laat het u er niet van weerhouden te luisteren. 

Beluister het volledige gesprek :

Lees ook: