"Gestandaardiseerde test brengt eindelijk vast ijkpunt om alle leerlingen te vergelijken"

20 februari 2017
“Voor elke leerling hetzelfde examen of dezelfde toets,” pleiten een groep onderzoekers van de Universiteit van Antwerpen. Dezelfde vragen in alle scholen. Martin Vlacke, hoogleraar onderwijskunde aan de UGent, licht het pleidooi toe.

In onze buurlanden is het gebruik van gestandaardiseerde testen al langer ingeburgerd. Om de zoveel jaar krijgen leerlingen dezelfde vragen voorgeschoteld om te bepalen hoe goed ze staan in taal, wiskunde of wetenschappen. Gestandaardiseerde testen zijn nooit in België gekomen omdat de inrichting van ons onderwijs helemaal vrij is. Dat staat toch zo in de grondwet.

"Maar daar begint het schoentje te wringen," zegt professor onderwijskunde Martin Valcke, "in 2014 haalden de meeste leerlingen hun eindtermen in Frans niet, in 2015 was het wiskunde het grote probleem voor Vlaamse leerlingen."

Daarom zijn gestandaardiseerde testen zijn een goed idee, stelt Valcke. Ze garanderen immers een weerspiegeling van wat leerlingen moeten bereiken op hun eindtermen. “De test brengt eindelijk een vast ijkpunt om alle leerlingen te vergelijken, want nu maken scholen hun eigen testen of vallen ze terug op commerciële testen. Je krijgt een onvergelijkbaar kluwen en weet niet waar je kinderen staan."

Het grote gevaar aan gestandaardiseerde testen is dat je kinderen, klassen, leerkrachten en vervolgens scholen gaat vergelijken naar de norm. " Scholen komen op die manier in rankings staan. Dat is een groot risico."

Valcke is ervan overtuigd dat zo'n toets gaat komen. "Scholen willen een instrument om beter om te gaan met de grote diversiteit in scholen. Als zo'n toets er komt, weet iedereen: leerlingen, leerkrachten, scholen en ouders waar ze staan."