De grote mythen van de moderne geschiedenis

21 september 2019

Robespierre moeten we ons niet herinneren als het monster dat de Franse Revolutie deed ontaarden in het bloedbad van De Terreur, maar als de man die een standbeeld verdient omdat hij de slavernij heeft afgeschaft.

De honderduizenden slachtoffers van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn niet gestorven om een einde te maken aan de oorlog en zo groter leed te voorkomen. Ze dienden om de Rusland onder druk te zetten tijdens de onderhandelingen over de verdeling van West-Europa na de val van Nazi-Duitsland.

De Oktoberrevolutie was geen ramp voor Rusland maar een zegen voor ons allemaal. We ondervinden er tot op vandaag de weldadige gevolgen van.

De val van de Muur was in veel landen een ramp voor de democratie. India is niet onafhankelijk geworden door het geweldloze verzet van Gandhi. Enzovoort. Enzovoort. Het minste wat je kan zeggen is dat historicus Jacques R. Pauwels een opvallend boek heeft geschreven.

In ‘De grote mythen van de moderne geschiedenis' herschrijft hij wat we op school geleerd hebben. “Ze hebben ons wat wijsgemaakt!” is zijn conclusie. Of het uitgangspunt. Daar zijn we nog niet uit.

“Wie zijn ‘ze’, wat hebben ze ons wijsgemaakt en wat er is dan echt gebeurd, professor?” Dat gaan we hem zaterdag vragen. En wat zijn uw bronnen. Dat ook.

Want als we heel eerlijk zijn: we geloven niet alles wat in het boek staat. Nu, dat heb je met controversiële stellingen. Dat ze controversieel zijn. Maar we willen hem graag de kans geven om ons te overtuigen.

Historisch onderzoek bij een bord soep. Nu zaterdag op de radio.