Is de haan een christelijk dier?

31 augustus 2011

Hebt u gisteren geluisterd naar onze bijdrage over de Haringse windhaan/windleeuw? De voorzitter van het kerkbestuur van Haringe vond een haan op de kerktoren ongepaste omdat de haan symbool staat voor 'verraad en ontrouw'.

Dat zijn inderdaad weinig christelijke kwaliteiten. Maar bij het nakaarten over de uitzending rees er gerede twijfel aan de redactionele eet- en vergadertafel.

En google bevestigde die: Het kukeleku van de haan is voor ons een oproep om wakker te worden. Ook in geestelijke zin, want de Here Jezus waarschuwde zijn discipelen: "Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt" (Marcus 13:35-36).

Jammer dat we niet meer met Gerard Reve kunnen bellen, die kon het dierenrijk feilloos opdelen in katholieke en niet-katholieke dieren. Laten we even vergeten dat dit geen kerkjuridische kwestie betreft, en er Rik Torfs bijhalen.