De helft van alle stranden dreigt te verdwijnen

3 maart 2020
©Revolt (via Unsplash.com)
Van alle stranden ter wereld dreigt de helft te verdwijnen. “35% van de zanderige stranden verdwijnt als we ons aan het akkoord van Parijs houden, de helft verdwijnt als we dat niet doen”, zegt Arjen Luijendijk van de Technische Universiteit in Delft in ‘Nieuwe Feiten’.

Arjen Luijendijk heeft de stranden van over de hele wereld onderzocht. En die staan er niet zo best voor op globale schaal, zegt hij in 'Nieuwe Feiten'. "We hebben uitgerekend dat 35% van de zandige stranden mogelijk zal gaan verdwijnen, wanneer we een scenario aannemen dat overeenkomt met 'de Parijs-afspraken'. Als we een extremer scenario aannemen komen we op de helft van de zandige stranden." 

Duinerosie

Door de zeespiegelstijging zal het water natuurlijk gaan stijgen, verklaart Luijendijk en zo komt een deel van het zandstrand onder water te staan. “Maar nog belangrijker: wanneer stormen in de toekomst de kust zullen aanvallen, komen de golven dichter bij de duinen, waardoor er duinerosie plaatvindt. En zo verdwijnt meer zandig strand.”

Enkele weken geleden, tijdens een van onze weekendstormen, zijn aan de kust een soort van kliffen ontstaan. “Die stormen horen bij het natuurlijke gedrag van de zandelijke stranden. Als dat voorkomt, zijn de stranden zodanig veerkrachtig dat ze tijdens de zomermaanden weer langzaam aangroeien.” Maar het wordt anders als de zeespiegel sneller gaat stijgen. “We weten nog niet zo goed hoe die stranden er dan bij zullen liggen.”

Hoe zouden de stranden er tegen 2050 dan kunnen uitzien? “Dat is afhankelijk van waar we zitten”, zegt Luijendijk. Stranden aan de Middellandse Zee hebben vaak aangrenzend een boulevard of een weg. “De stranden zullen daar steeds smaller worden. Tot die stormen op een bepaald moment schade gaan berokkenen aan de infrastructuur, en de inwoners de kust gaan moeten beschermen door golfbrekers bijvoorbeeld.”

Beleid voeren

In Australië is er nu al veel invloed van de zeespiegelstijging en de erosie, maar daar is minder bebouwing in de buurt dus het is een minder groot probleem. Australië is wel één van de meest bedreigde gebieden. Maar ook in Suriname of Congo gaan de stranden voor 60% of soms 100% gaan verdwijnen tegen 2100.

In Nederland wordt de kust nu al goed onderhouden, door onder andere zand ‘bij te gooien’. “Welk beleid je voert en hoe je anticipeert op deze veranderingen wordt heel belangrijk. Vooral gebieden waar ze nog niet veel bezig zijn met de kustdynamiek lopen gevaar. Bij ons houden we al een oogje in het zeil", benadrukt Luijendijk.

“Er zijn ook stranden die groeien, ondanks de verwachte zeespiegelstijging. Veel riviermondingen hebben zo’n grote toevoer van zand dat de effecten van zeespiegelstijging beperkt zullen zijn.”

En wat met het toerisme? “Stranden met een grote toeristische functie hebben vaak wel veel middelen ter beschikking om de stranden stabiel te houden. Ik geloof niet dat de Copacobana stranden in Brazilië zullen verdwijnen.”

Beluister het gesprek met Arjen Luijendijk:

Lees ook: