Diversiteit in de jeugdbeweging: "Het is goed dat het debat wordt opengetrokken"

19 september 2017
Een zwart jongetje met dikke lippen en dito neus is al meer dan 26 jaar de mascotte van de 'oerwoudfuiven' van de scouts in Hansbeke. De cartoon maakt ophef. Schrijfster Dalilla Hermans vindt het typetje op de affiche denigrerend. Amber Paris, scoutsleider in Antwerpen treedt haar voorzichtig bij.

“Denk je dat ik mijn zoontje naar zo’n groep wil sturen?”, reageerde Dalilla op de affiche. “Ik vind de poster ook aanstootgevend”, zegt Amber, “Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar minder over nadenkt als je minder contact hebt met andere culturen.”

De argumenten van Luckas Vander Taelen – dat in een karikatuur overdrijving de vorm is – gaan volgens Paris niet op. “Er is een lange geschiedenis van kolonisatie waarbij een minderheidsgroep op veel vlakken benadeeld werd. Iemand met flaporen tekenen is geen systematische discriminatie. Een zwarte persoon die op deze manier wordt weergegeven is dat wel. Dat is schadelijk.”

Maar zelfs de scoutsgroepen uit Antwerpen ondervinden moeite om zich te diversifiëren, geeft Paris toe. “Het OCMW moedigt wel eens iemand van vreemde origine aan om naar de scouts te gaan. Maar om echt meer diversiteit in je groep te krijgen, moet je zelf gaan werven.”

Voetbal even tof

Dat doen ze bijvoorbeeld actief in scholen. “Daar zie je, net als in sportgroepen, de multiculturaliteit goed terugkomen.” Maar niet veel kinderen komen uiteindelijk proberen of blijven in de scouts hangen. “De jeugdbeweging is heel specifiek Vlaams, met een eigen Vlaamse cultuur”, verklaart Paris. "De voetbal is even tof voor vele ouders."

Er zijn nog zaken die een rol kunnen spelen. Hoewel de katholieke oorsprong van de scouts zo goed als afwezig is, krijgen scoutsgroepen hun lokaal soms van de kerk. Ze wonen de dienst daarom nog bij. "Het is ook heel formeel door het uniform en de rituelen. Ook dat zijn drempels." 

“Bovendien is het ook een beetje duur. Je hebt dat uniform, een rugzak en een slaapzak nodig en moet lidgeld betalen. We doen er alles aan om het niet te duur te maken met bijvoorbeeld het Fonds op Maat voor kansarmen.” 

Aparte scoutsgroep

Vandaag lanceerde Scouts en Gidsen Vlaanderen daarom het idee om een aparte scoutsgroep op te richten voor allochtone jongeren. “Om die kinderen aan te spreken moet je doelgroepspecifiek werken”, legt Paris uit. “Nu zijn we inclusief, maar dat werkt duidelijk niet.”

Zo komt er op termijn "een diversere scouts", hoopt Paris, want het is wel een meerwaarde voor iedereen. “Je leert er veel dat je op school niet leert.”