De klimaatcrisis is al voorbij

8 februari 2019

In het klimaatdebat helpt het om af en toe terug te blikken. Niet op de voorbije week, maar op de laatste paar miljoen jaar.

Als je dat doet is er goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is: de klimaatcrisis is al achter de rug. Het slechte nieuws is: het was verschrikkelijk. De gevolgen waren catastrofaal. Reken minstens een paar honderd miljoen doden. 

Een temperatuurverschil van een of twee graden is al meermaals voldoende gebleken om de meest gesofisticeerde beschavingen ten gronde te richten. Grieken, Romeinen, Maya's, Egyptenaren, allemaal zijn ze het slachtoffer geworden van kleine klimaatwijzigingen. Zo beweren Chris Jacobson en Luc Goeteyn in hun bloedstollende boek 'In het oog van de storm'.

Ooit was Europa bedekt met een ijskorst van een kilometer dik. In de loop der tijden is de zeespiegel met meer dan 120 meter gestegen. Vlaanderen heette vroeger Flaumdra, afgeleid van ‘flauma’, het Saksische woord voor ‘vloed’. Dat soort verhalen. Jammer genoeg allemaal goed gedocumenteerd en wetenschappelijk onderbouwd.

We hadden het graag afgedaan als prietpraat, want het belooft niet veel goeds voor de toekomst. Met of zonder CO2.

‘In het oog van de storm’ dateert al van 2012 maar in het licht van de eeuwigheid en van wat ons mogelijks nog te wachten staat is het razend actueel. En dus zit geograaf-planoloog Luc Goeteyn zaterdag aan onze keukentafel.