De kunst en de wetenschap

24 februari 2018
De universiteit van Gent bezit een slordig half miljoen voorwerpen die "museabel" zijn, waardevol, merkwaardig en interessant genoeg om opgenomen te worden in een museumverzameling. Die schat staat nu verspreid over de faculteiten, soms in een mini-vakgroepmuseumpje, soms onbeheerd in een kast op de gang. Maar volgend jaar in september zal alles anders zijn: dan opent het eengemaakte Universiteitsmuseum.

Marjan Doom is de directeur van dat Universiteitsmuseum in oprichting. Ze hadden vermoedelijk geen betere directeur kunnen vinden: Marjan Doom is doctor in de diergeneeskunde, was conservator van het Morfologisch Museum in Gent, en heeft verschillende tentoonstellingen gecurreerd. Misschien bent u een paar jaar geleden Post Mortem gaan bekijken, of misschien doet Out of the box een belletje rinkelen. 

Het klassieke natuurhistorische museum, zoals dat bestaat in Brussel, LondenParijs of Berlijn, gaat over de geschiedenis en de verwezelijkingen van de wetenschap. Gent wordt anders. Het blikveld van Marjan Doom is breder dan het strikt wetenschappelijke. Ze is een van de medewerkers achter de schermen van Berlinde De Bruyckere, een van onze belangrijkste kunstenaars. Berlinde de Bruyckere werkt vaak met dode paarden waar ze afgietsels van maakt. Die karkassen werden gedissecteerd door Marjan Doom.

Zaterdag zit de directeur van het voorlopig nog onbestaande universiteitsmuseum aan onze keukentafel, en gaan we praten over kunstenaars en wetenschappers en hoe die elkaar kunnen inspireren. Of voor de voeten lopen, dat gebeurt ook.