De Landgenoten

21 mei 2017

Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. De druk (en dus ook de prijs) op de resterende gronden is enorm. De Landgenoten, een groeiende beweging van 1000 boeren en burgers, slaan de handen in elkaar voor een oplossing. Deze stichting en coöperatie beheert (dankzij schenkingen, legaten en aandelen) gronden die gegarandeerd collectief en duurzaam kunnen bewerkt worden. Dat creëert kansen voor boeren om een duurzaam bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo gaat de opgebouwde bodemvruchtbaarheid - het levenswerk van de bio-boer - niet verloren. De boerderij krijgt de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk. De Landgenoten bestieren al 4 bio-landbouwbedrijven en de ambitie reikt veel verder…

STEM NU

Stem nu op je favoriete Radicale vernieuwer.