De LHC gaat op zoek naar straffere materie dan het higgsdeeltje

17 februari 2015

U herinnert zich vast de euforie toen het higgsboson ontdekt werd in de grote deeltjesversneller (LHC) van de CERN.

Het higgsdeeltje was de sluitsteen van het standaardmodel van de deeltjesfysica, én van een wetenschappelijk tijdperk. De wetenschappers die het bestaan van het deeltje hadden voorspeld, werden gehonoreerd met de Nobelprijs voor natuurkunde.

We vroegen ons toen af of er nog wel uitdagingen waren voor theoretische fysici. 'Het zal nog niet zijn!' moeten we daar vandaag met veel plezier aan toe voegen.

Na een periode van twee jaar, waarin de protonenbotsingen moesten stoppen vanwege een grote opknapbeurt, is de LHC klaar voor 'Run2'. En wel volgende maand, met twee keer zoveel vermogen als bij Run1.

De nieuwe queeste betreft de theorie van de supersymmetrie. Die geldt momenteel als een van de meest kansrijke uitbreidingen van het standaardmodel voor elementaire deeltjes.

Supersymmetrische deeltjes zouden de de bouwstenen zijn van de 'donkere materie'. Maar supersymmetrie is nog nooit experimenteel aangetoond.

'Met een beetje geluk zou de LHC tegen het einde van de zomer al zo'n deeltje kunnen vinden. En als dat het geval is, zal dat de wereld met verstomming slaan' zei professor Beate Heinemann op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science. 'For me, it’s more exciting than the Higgs.'

Radio 1 Select