De maan komt wel heel dichtbij

4 maart 2011

Pseudowetenschappers voorspellen een doemscenario voor 19 maart e.k: extreme weersomstandigheden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen... Google 'extreme SuperMoon March 2011' en kijk zelf welke apocalyptische toestanden er staan te gebeuren.

Wat wil het geval? Door de elliptische baan van de maan varieert de afstand tussen maan en aarde. Het punt waarop de maan het verst van de aarde verwijderd is heet 'apogeum' (afstand maan-aarde 405 500 km) en het punt waar de maan het dichtst staat 'perigeum' (afstand 363 345 km). Het lunaire perigeum op zaterdag 19 maart wordt het sterkste van de laatste 18 jaar, de maan staat dan op amper 356.577 km.

We zijn geen aanhangers van pseudowetenschappers en onheilsprofeten. Maar de invloed van de maan is wel merkbaar op aarde, en niet alleen bij dichters, maanzieken en huilende wolven. Licht in de duisternis! Getijdenwerking! (volgens sommigen ook) Geboortes! Wordt die invloed niet groter naarmate onze aardwachter dichterbij komt? Gebeurden de orkaan in New England in 1938, de overstromingen in Hunter Valley in 1955 , de cycloon Tracy in 1974 en de orkaan Katrina in 2005 niet tijdens een perigeum?

Lees en beluister ook