"De maatschappij moet mannelijke waarden opnieuw waarderen"

13 maart 2019
Quino Al (Unsplash)
“Onze maatschappij staat vijandig tegenover mannen, en het wordt er niet beter op”, zei Guy Van Sanden van mannenrechten.be Bij Debecker. “Als ik de Gilette reclame zie waarin mannen worden afgeschilderd als verkrachter, dan maak ik mij veel zorgen over het beeld dat wij naar jongens sturen.”

“Ik denk dat er vandaag een gebrek aan onderscheid is tussen normaal, gezond mannelijk gedrag en zich misdragen. Die twee zijn niet inherent verweven”, aldus Van Sanden.

Volgens Van Sanden beginnen de problemen al in het onderwijs: “Jongens krijgen op school medicijnen om druk gedrag tegen te gaan. Ik vind dat een schande."

"Jaren geleden, toen mannen nog veel meer fysieke arbeid deden, was energie en druk gedrag een kwaliteit. Nu ze minstens 8 uur per dag moeten zitten, is het een probleem.”

Mannen geïnteresseerd in dingen, vrouwen in mensen

Er moet volgens Van Sanden een herwaardering komen van mannelijke eigenschappen als energie, competitiviteit, een neiging naar hiërarchie.

“Studies wijzen uit dat mannen veel meer geïnteresseerd zijn in dingen, en vrouwen vooral in mensen en interacties."

"Ik ben ervan overtuigd dat zowel mannen als vrouwen in een spectrum te plaatsen zijn, waarbij mannen vrouwelijke eigenschappen kunnen hebben, en omgekeerd. Maar nu proberen we veel te veel de groep die geïnteresseerd is in dingen om te vormen naar die andere groep, en daar ga ik niet mee akkoord.”

Wat moet er dan veranderen? “Ons schoolsysteem moet vriendelijker worden voor jongens. Er moeten meer mannelijke leerkrachten komen, zeker in de lagere graden. Ouders zouden voor gescheiden onderwijs moeten kunnen kiezen.”

De maatschappij moet mannelijke waarden opnieuw waarderen, en ze niet meer zien als een inherente bedreiging.
Guy Van Sanden

Mannelijke slachtoffers van (seksueel) geweld zwijgen

Koen Dedoncker, voorzitter van Men Engage Netwerk Vlaanderen, ziet het anders. “Ik denk dat we jongens en meisjes nog altijd verschillend opvoeden, en in bepaalde rollen duwen. Meisjes moeten lief en elegant zijn, jongens moet stoer en sterk en competitief zijn.”

“Er is niets mis met jongens die sterk en stoer zijn, maar er is wel iets mis met het feit dat jongens niet zorgzaam mogen zijn, of zich kwetsbaar mogen opstellen. Daar zit een probleem, dat zich in alle fases van het leven kan doorzetten.”

Mannen hebben niet zomaar interesse in dingen en vrouwen interesse in mensen en interacties, dat wordt aangeleerd.
Koen Dedoncker

In de BBC-reportage No More Boys and Girls: Can Our Kids Go Gender Free? deed men een test: een jongen van 8 maanden kreeg meisjeskleren aan, en een meisje van 8 maanden kreeg jongenskleren aan."

"De babysit greep voor de jongen in meisjeskleren naar meisjesspeelgoed en omgekeerd. We socialiseren kinderen in een bepaalde richting. Die socialisatie is een remming op de ontwikkeling van een mens.”

“Natuurlijk moeten mannen ook het recht hebben om bijvoorbeeld niet over emoties te moeten praten. Maar soms is het ook problematisch, zeker in het geval van mannelijk slachtofferschap."

"Als mannen het slachtoffer worden (seksueel) geweld kunnen ze daar niet mee naar buiten komen, want dat hoort niet bij man-zijn. Dat is een harde strijd die nog moet gevoerd worden.”

Lees ook: