Is de nieuwe Hongaarse grondwet conform de Europese beginselen?

19 april 2011

De nieuwe Hongaarse grondwet die gisteren met ruime tweederde meerderheid door het parlement werd goedgekeurd vormt het sluitstuk van de 'nationale revolutie' van premier Viktor Orbán (foto). Ze moet het land in staat stellen om de overgang van communisme naar democratie te voleinden, een solide economische basis leggen en corruptie voorkomen.

In de praktijk krijgt de Hongaarse regering meer invloed op de rechterlijke macht, het bankwezen en de media. Een greep uit de nieuwe bepalingen: kinderen moeten geboren worden in een huwelijk tussen man en vrouw, het Christendom is het fundament van de natie, criminelen krijgen levenslang zonder kans op vrijlating, leden van adviesorganen worden door de regering benoemd voor een periode van negen jaar ...

Het Slowaakse weekblad Týžden noemde de paasgrondwet 'nationalistisch, christelijk, imperialistisch en revolutionair'. De Hongaarse krant Népszabadság ('Vrijheid van het volk') heeft het vandaag over 'negentiende-eeuwse ideeën in een nieuw jasje', 'de dictatuur van een parlementaire meerderheid', 'een gevaar voor het land' en 'een gevaarlijk anachronisme'.

Amnesty waarschuwde al dat de burgerrechten in het gedrang komen. Zou dat ook niet het geval zijn voor de waarden en doelstellingen van de Europese Unie? En kan Europa desgevallend optreden?

Dan mag er niet te lang getalmd worden, want de grondwet gaat in op 1 januari 2012. Het gros van de nieuwe bepalingen is vanaf dan alleen terug te draaien met een tweederde meerderheid.

Lees en beluister ook
Radio 1 Select