De nieuwe nazisymbolen

30 juni 2011

Het dragen van nazi-symbolen is verboden in Duitsland, ongeacht de bedoelingen en het gedachtengoed van de drager. Maar daar weten onze naar schatting 26.000 extreem-rechtse Oosterburen wel raad mee.

Als u bijvoorbeeld in een Duits voetbalstadion spandoeken of borden ziet met de getallen 14, 18, 28 of 88, dan hebt u te maken met neo-nazi's met gevoel voor getallensymboliek.

14 verwijst naar de '14 woorden' van David Lane ("We must secure the existence of our people and a future for white children"). 18 staat voor 'Adolf Hitler' (1e en 8ste letter van het alfabet), 28 voor 'Blut und Ehre' , 88 voor 'Heil Hitler'. Dat soort geheime symboliek kan je natuurlijk moeilijk verbieden.

Maar het blijft wel belangrijk om ze te herkennen. De nieuwe brochure 'Das Versteckspiel' kan daarbij bij helpen. De publicatie bevat 150 'nieuwe' nazicodes en is bedoeld voor leerkrachten, maatschappelijk werkers etc.