"De nieuwe preadviezen zijn beschamend."

11 april 2016
Sinds half februari zijn de eerste preadviezen bekend. Die zijn het gevolg van het nieuwe kunstendecreet. Ze geven aan hoe goed culturele organisaties momenteel voldoen aan de nieuwe voorwaarden om van subsidies te genieten. Maar, niet iedereen is tevreden met die nieuwe manier van werken.

Het grote probleem is de schaal waarmee gewerkt wordt. Die gaat van volstrekt onvoldoende tot zeer goed. De score daarop bepaalt of de organisatie een subsidie krijgt of niet. Daar kan je kunstenaars niet mee lastigvallen.

Ook Frie Leysen vindt de schaal een groot probleem. En dat is nog licht uitgedrukt. "Het is beschamend om zo over kunstenaars te spreken. Het klinkt bijna als een rapport van een kleuterklasje," zegt ze in Touché.

 

We hebben zoveel talent in eigen land. Je kan die mensen niet met een boekhoudersmentaliteit confronteren, want dan knijp je ze dood.

"Er moet dringend terug een beleid komen met respect, liefde en vertrouwen voor de kunstenaars. Ik vind ook niet dat een doorwinterd kunstenaar zich plots als een kind moet komen verantwoorden. Ik ben er zeer boos om."

Het is aan de overheid, aan wie wij onze centen toevertrouwden, om te voorzien in cultuur.

 

"De overheid moet dus wel verantwoordelijk blijven voor kunst en cultuur. Daar betalen we belastingen voor. Ik ben liever afhankelijk van een overheid die goed fucntioneert, dan van een oliefabrikant."

Lijst van artikels

Radio 1 Select