De omerta rond de ziekenhuisbacterie

7 februari 2012
Drie jaar lang probeerde Test-Aankoop vruchteloos de concrete cijfers over de ziekenhuisbacterie in te kijken. Een uitspraak van de Raad van State geeft hen nu definitief ongelijk.

Volgens Test-Aankoop laat artikel 32 van de grondwet toe dat de consumentenorganisatie alle tellingen (per ziekenhuis) over de ziekenhuisbacterie mag inkijken. In dat artikel wordt de openbaarheid van het bestuur besproken.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en de FOD volksgezondheid beheren al deze gegevens. Zij weigerden in te gaan op de vraag van Test-Aankoop. Enkel de globale resultaten worden bekendgemaakt, de resultaten per ziekenhuis moeten geheim blijven.

De bekendmaking van de resultaten zou ertoe kunnen leiden dat ziekenhuizen patiënten met bepaalde infecties zouden gaan weigeren of onderrapporteren, zo luidt de redenering van de ziekenhuissector. Daarenboven is het contractueel vastgelegd dat de ziekenhuizen de informatie enkel aan de bevoegde instanties doorgeven wanneer de resultaten daarvan anoniem blijven.

Na een strijd van drie jaar heeft nu ook het laatste rechterlijke orgaan - de Raad van State - in het nadeel van Test-Aankoop besloten. Zij oordeelden dat de schade die door de openbaarmaking zou worden aangebracht grotDe omerta rodn er is dan het publiek belang dat gediend wordt door het bekendmaken van specifieke cijfers.

Mogen de patiënten dan niet weten in welke ziekenhuizen deze levensbedreigende bacterie voorkomt? En is het het bekendmaken van de gegevens echt zo'n gevaar voor de volksgezondheid?