De ondergang nadert!

24 november 2018
Een slordige honderd jaar geleden verschenen een paar succesvolle boeken van auteurs die het einde van de Europese cultuur aankondigden. De catastrofe kondigt zich aan, voorspelden ze, de apocalyps is nakende. Bereid u voor op de eindtijd!

André Klukhuhn heeft die ondergangsdenkers van honderd jaar geleden herlezen: Oswald Spengler, José Ortega y Gasset, Sinclair Lewis en ook Adolf Hitler. Dat is lectuur waarvan een mens niet vrolijk wordt. Maar het leek filosoof Klukhuhn een nuttige tijdsbesteding. Want er zijn paralellen te trekken tussen de tijdsgeest van toen en van vandaag.

Ook vandaag hoor je onheilstijdingen. We stevenen op een klimaatramp af. Dat zal de vluchtelingenstroom nog doen toenemen. Daardoor kraken en kreunen de fundamenten waarop Europa is gebouwd. De democratie vindt geen antwoorden op die problemen. De liberale waarden hebben afgedaan.

En o ja, er zijn ook nog bacteriën die met antibiotica niet meer te bestrijden zijn en er is dat schimmige monster genaamd Big Data dat het overneemt van onze vrije wil... 

Kunnen we iets leren uit De ondergang van het avondland van Spengler? Of uit De opstand der horden van Ortega y Gasset, It can't happen here van Lewis of Mein kampf, die bestseller van Hitler? Herhaalt de geschiedenis zich? Nee, dat niet. Maar ze rijmt wel.

André Klukhuhn zit morgen aan de Interne Keukentafel.