De (on)macht van Francken en Marghem

3 oktober 2018
Politici Theo Francken en Marie-Christine Marghem lijken op het eerste gezicht niet veel gemeenschappelijk te hebben. Toch botsten ze op dezelfde realiteit, zegt columnist Alain Gerlache.

De uitvoerende (on)macht : zijn Francken en Marghem in hetzelfde bedje ziek?

Theo Francken en Marie-Christine Marghem maken deel uit van dezelfde regering maar schijnen niet veel gemeen te hebben.

Sinds zijn aantreden als Staatssecretaris voor Asiel en Migratie voeren de Franstalige oppositie en allerlei linkse organisaties in Wallonië en Brussel een zeer felle strijd tegen hem. Het begon kort na zijn benoeming toen hij het verjaardagsfeest van een oud-collaborateur en oprichter van de extreemrechtse militie bijwoonde. Daarna werd niet alleen zijn beleid maar vooral zijn communicatie op de korrel genomen. Jong Ecolo ging het verst: ze publiceerden een fotomontage op de sociale media waarin Theo Francken als nazi-officier werd voorgesteld. Zelfs de Premier voelde zich verplicht om zijn staatssecretaris herhaaldelijk terecht te wijzen.

Toch leken de kritieken geen vat te hebben op een van de populairste politici van het land, ook in het Zuiden. Maar na de recente vrijlating van uitgeprocedeerde mensen zonder papieren die eerder veroordeeld werden kwam er een kentering. Ditmaal gingen de kritieken niet meer over de stijl en de ideeën van Theo Francken maar over zijn moeilijkheden om concrete problemen op te lossen. Het bleek de staatsecretaris veel meer te destabiliseren dan alle discussies over zijn ideologie.

Dat Marie-Christine Marghem geen ingenieur is, weet ondertussen iedereen: ze heeft het de laatste dagen in alle interviews herhaald. Zij is jurist en was voor de laatste verkiezingen de justitiespecialist van de Franstalige liberalen. Het is een publiek geheim dat zij Minister van Justitie wou worden maar omdat de MR reeds de 16 en Buitenlandse Zaken uit de brand gesleept had, kregen de andere liberale excellenties bevoegdheden die niemand anders wou hebben. Dat ze het ingewikkelde dossier energie moeilijk beheerste, zag je aan haar prestaties in het Parlement en haar communicatie naar het publiek toe. Maar ze bleef op post omdat de bevolking niet wakker lag van haar perikelen.

Totdat een paar dagen geleden het nieuws uitbrak dat het helemaal niet zeker was dat de Belgen deze winter altijd elektrische stroom zullen hebben. Ondanks het feit dat ze niet de enige verantwoordelijke is voor deze situatie is dit een veel zwaardere klap dan alles wat ze voorheen te verduren heeft gehad. Als er ook effectief een stroomtekort komt, zal het heel schadelijk zijn voor haar en de MR.

Theo Francken en Marie-Christine Marghem, twee verschillende figuren die op dezelfde realiteit bosten: leden van de “uitvoerende macht” worden op het einde van de rit niet op hun woorden beoordeeld maar op hun daden en resultaten.

Lees ook: