De oudste christelijke inscriptie is een beetje heidens

5 oktober 2011

De inscriptie bevindt zich in het Capitolijnse Museum (Musei Capitolini) in Rome en stamt uit de periode tussen 138 en 192 na Christus. De inscriptie is in het Grieks, en kon vrij nauwkeurig gedateerd worden omdat bepaalde symbolen uitsluitend in die periode gebruikt werden.

De tekst draagt volgens wetenschappers sporen van het gedachtegoed van de gnosticus Valentinus (100-160 na Chr.). Die werd rond 140 bijna tot bisschop gewijd, maar zijn leer die beïnvloed was door de Stoa en het platonisme van zijn tijd werd tot ketterij verklaard. Volgelingen van Valentinus waren minder dogmatisch dan de christenen uit die tijd. Ze zagen er bijvoorbeeld geen graten in om te knielen voor andere goden. Het lichaam in de stoffelijke wereld was volgens hun devotie niet relevant.

De inscriptie zou erop wijzen dat het vroege christendom een vermenging was van het christelijke en heidense opvattingen zoals die van Valentinus, beweert theoloog Gregory Snyder van het Davidson College in North Carolina. Hij vertaalde de tekst ook naar het Engels:

To my bath, the brothers of the bridal chamber carry the torches, [here] in our halls, they hunger for the [true] banquets, even while praising the Father and glorifying the Son. There [with the Father and the Son] is the only spring and source of truth.

 

Valentinus is ook bekend van het christelijk-ketterse Evangelie der Waarheid.

 

 

Lees en beluister ook