De Oudste Wereld

15 juni 2019
Hoe zag de Nieuwe Wereld eruit voor Columbus er arriveerde? Hoe leefden de mensen die er toen al waren en met hoeveel waren ze? Bij het precolumbiaanse Amerika denken we aan ongereptheid: een onaangetast paradijs waarin volkeren leefden in harmonie met de natuur. Dat is een mythe.

Toen Columbus in oktober 1492 de Nieuwe Wereld "ontdekte", leefden daar veel meer mensen dan men tot voor kort dacht. Hij ontmoette vertegenwoordigers van culturen met een lange geschiedenis, complexe machtsverhoudingen en goed gestructureerde economieën, waar de hele samenleving bij betrokken was. Hij zette voet aan wal in een landschap dat gondig door de mens was veranderd.

De bron van de klassieke, westerse beschaving ligt in de Vruchtbare Halvemaan, het gebied tussen Tigris en Eufraat in het Midden-Oosten. Daar heeft zich de neolithische revolutie voltrokken: jagers en verzamelaars gaven hun nomadisch bestaan op, gingen over op landbouw en veeteelt, bouwden dorpen en steden, ontwikkelden taal en technologie en uiteindelijk de computer en de atoombom. Ziedaar de geschiedenis van de mens in een notendop.

Er ontbreekt één en ander in dat geschiedenisoverzichtje. In Peru heeft zich een tweede neolitische revolutie afgespeeld. In het Peruaanse kustgebied ligt een oude beschaving die pas in de 21ste eeuw werd ontdekt. Ze wordt de Norte Chicocultuur genoemd.

We bevinden ons ruim 3000 jaar voor Christus, lang voor de bouw van de Egyptische pyramides. Aspero in Peru zou wel eens de oudste stad van de wereld kunnen zijn, de plaats waar de menselijke beschaving aanving. Misschien moeten we ophouden met te praten over de Nieuwe Wereld. Peru is de Oudste Wereld.

Geerdt Magiels is in Peru geweest en zit zaterdag aan de Interne Keukentafel.