De procedure om een kind uit het buitenland te adopteren wordt eenvoudiger

20 november 2017
De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement (N-VA, CD&V en Open VLD) hebben een nieuw kader uitgewerkt voor de zogenoemde interlandelijke adoptie, adoptie van kinderen uit het buitenland. Bedoeling is om zoveel mogelijk onzekerheden en misbruiken te vermijden en kandidaat-ouders beter bij te staan.

De regels rond interlandelijke adoptie zijn pas vijf jaar geleden vernieuwd. "Maar de thematiek evolueert dermate snel, dat nieuwe regelgeving zich opdringt", zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

"Niet alleen is het aantal interlandelijke adopties sterk gedaald (van 122 in 2012 tot 62 in 2016), wat de organisatie van de adopties sterk beïnvloedt. We kregen ook meermaals kregen te maken met vragen en onduidelijkheden in bestaande kanalen", zegt Schryvers die nu samen met Lorin Parys (N-VA) en Emmily Talpe (Open VLD) een aantal hervormingen voorstelt.

Wijzigingen

Het gebeurt dat een adoptiedienst of het Vlaams Centrum voor Adoptie de samenwerking met een adoptiekanaal of een -dienst in het buitenland opschort of stopzet, bijvoorbeeld bij twijfels over de integriteit of wanneer de wetgeving in het desbetreffende land verandert.

"In dat laatste geval moeten kandidaat-adoptieouders de mogelijkheid krijgen om over te stappen naar een ander adoptiekanaal, zonder weer helemaal achteraan de wachtlijst te moeten belanden", zegt Lorin Parys (N-VA).

Nazorg

De meerderheidspartijen willen ook dat kandidaat-adoptieouders tijdens de hele adoptieprocedure pychosociale ondersteuning krijgen. Ook na de adoptie zou er, indien nodig, nazorg moeten zijn, "want de onzekerheid weegt zwaar op de mensen", zegt Katrien Schryvers in "De ochtend".

"Sommige adoptie-ouders of geadopteerden kloppen hiervoor liever niet aan bij de adoptiedienst zelf", zegt Emmily Talpe (Open VLD). "Nazorg moet daarom ook een taak zijn van het Steunpunt Adoptie. Adoptanten en geadopteerden hebben daardoor de keuze tot wie ze zich richten".

Afstemming

De meerderheidspartijen vragen in een resolutie ook naar een betere afstemming tussen het Vlaamse en het federale niveau. Ze vragen ook garanties voor wat betreft de middelen die de kandidaat-adoptanten betalen voor projectsteun.

Bron: vrtnws.be

Beluister het interview met Katrien Schryvers (CD&V) in De Ochtend:

Lees ook: