De Rynck: "Moet de Eandis-deal niet op Vlaams niveau besproken worden?"

28 september 2016
Eandis en State Grid
De deal tussen Eandis en State Grid staat op losse schroeven. Maandag beslissen de aandeelhouders wat er nu verder moet gebeuren. Volgens Filip De Rynck een perfect moment om een andere discussie aan te gaan.

Zelf beslissen

Maandag beslissen de aandeelhouders van Eandis, de Vlaamse steden en gemeenten, over het lot van de deal met het Chinese staatsbedrijf State Grid. Volgens Bourgeois mag er niet geraakt worden aan de autonomie van de Vlaamse steden en gemeenten.

Het is niet aan ons om nu plotseling vroegtijdig tussen te komen in dit proces.

Filip De Rynck, hoogleraar bestuurskunde aan de UGent, is het niet eens met de redenering van de minister-president. 

Juridisch gezien heeft de Vlaamse Overheid daar inderdaad geen bevoegdheid voor. De politieke realiteit is echter iets complexer denk ik. 

De gemeentelijke autonomie is dus relatief.

Partijtop beslist

Volgens De Rynck beslissen de steden en gemeenten in theorie wel, maar in de praktijk voeren ze gewoon uit wat de partijtop beslist. De politieke fracties in de gemeenten laten zich vooral leiden door het politieke akkoord dat op Vlaams niveau wordt gemaakt.

Filip De Rynck stelt zich dan ook de vraag, nu de markt sterk geglobaliseerd is tegenover vroeger, of het niet tijd is om deze materie op Vlaams niveau te organiseren.