"Schoolkosten mogen nooit de studiekeuze van kinderen bepalen"

7 februari 2017
De schoolfactuur in het middelbaar onderwijs is veel te hoog. Daarom moet er net zoals in het lager onderwijs een maximumfactuur komen, zegt Vlaamse parlementslid Caroline Gennez (sp.a.). "Nergens voor nodig," zegt Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA), "Sommige zaken kosten nu eenmaal geld."

De Vlaamse socialisten hebben bijna 1200 ouders ondervraagd over de schoolfactuur van hun kinderen. Daaruit blijkt dat de gemiddelde factuur in het secundair onderwijs zo’n 534 euro bedraagt. In het algemeen secundair onderwijs is dat 470 euro en in het beroepsonderwijs loopt dat al snel op naar 750 euro. "De meerderheid van de ouders weet niet op voorhand hoeveel de schoolfactuur van hun kinderen zal kosten en 12% weet niet hoe ze de factuur zullen betalen," zegt Vlaams parlementslid Caroline Gennez.

Gennez zegt dat er een gebrek is aan transparantie. "Scholen moeten op voorhand kunnen zeggen hoeveel de kinderen zal bedragen. Schoolkosten mogen nooit de studiekeuze van kinderen bepalen. Onderwijs is een grondrecht en zou eigenlijk kosteloos aangeboden moeten worden."

Daarom stelt ze voor om een maximumfactuur in de te voeren, naar model van het basisonderwijs. "Het is een instrument dat werkt en dat scholen stimuleert om hun kosten te beheren. Iets wat een studietoelage bijvoorbeeld niet kan." Haar voorstel wordt gesteund door het Kinderrechtencommissariaat, Testaankoop, Netwerk tegen Armoede, het Gemeenschapsonderwijs, Gezinsbond en Welzijnszorg.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) wacht liever af op officïele cijfers. Hij benadrukt dat de Vlaamse regering en scholen al genoeg inspanningen doen om de schoolkosten te drukken. Hij stelt voor om studietoelagen te koppelen aan de gekozen studierichting en daar de kosten aan vast te hangen. Hij noemt de maximumfactuur een 'toverstafmaatregel' die niet alles kan oplossen.