De stem van twee generaties eurofielen

25 juni 2016
Oud en jong hebben zeer verschillend gestemd in Groot-Brittannië. De jongere kiezers waren voor de EU, de ouderen zijn in meerderheid tegen. Annemie Neyts, liberaal oud-Europarlementslid en minister van staat, en Goele Janssen, van de Europese Beweging vertolken de stem van twee generaties Europaliefhebbers.

De oudere generatie in Europa was toch voor de EU, als 'verzekering tegen oorlog'?

Het is paradoxaal dat diegenen die zelf of hun ouders geconfronteerd werden met WOI en WOII, nu dat argument blijkbaar niet meer naar waarde schatten en zich toch tegen EU gekeerd hebben, zegt Annemie Neyts.

samenwerken is de beste garantie om oorlog te voorkomen

Goele Janssen is boos in naam van de Britse jongeren. In de leeftijd 18 tot 24 jarigen stemde 75% pro-europees.

het is zeer spijtig voor de jongeren die toch langer in dat Europa moeten leven, en hun eigen kinderen moeten laten opgroeien

Lager opgeleiden hebben minder baat bij de EU. Hoe kan de EU daar beter naar luisteren en moet er hervormd worden?

Volgens Goele Janssen wordt er te weinig uitgelegd hoe Europa werkt en wat het gedaan heeft, ook voor de arbeidersklasse, maar er wordt ook zegd dat Europa vaak een eliteproject is en dat is gedeeltelijk terecht

de "erasmusgeneratie" ziet die Europese integratie naar vrij verkeer als een opportuniteit, de Engelse arbeidersklasse ziet die arbeidsmigratie als een bedreiging. Dat kan het stemgedrag verklaren

 

 

 

 

 

Radio 1 Select