"De tegenstanders van de voetgangerszone doen denken aan Trump"

3 november 2016
De Brusselse voetgangerszone: door evenveel mensen verguisd als gevierd. Tim Gatzios behoort alvast tot die laatste categorie.

Over de Brusselse voetgangerszone is al veel inkt gevloeid: héél véél. Genoeg gediscussieerd hoor ik je denken, tijd om te beginnen aan die werken. 

Nu, sommige mensen haten die zone op de Anspachlaan en bij de Beurs. En die haat van hen is zo groot, dat ze van geen ophouden weten. Voor hen spelen feiten geen enkele rol meer en het doet eigenlijk een beetje denken aan Donald Trump in de VS. 

"Het is daar uitgestorven, een desolate vlakte. Ze durven er zelfs niet meer komen."

Iedereen die geen prut in zijn ogen heeft weet natuurlijk: dat is onzin. Ik fiets er elke dag voorbij met mijn Villo-fiets en het is een wonder dat ik nog nooit op een voetganger ben gebotst, zoveel zijn er.

Voor of tegen de voetgangerszone, allemaal prima. Maar stop alsjeblieft met het debat te verzieken met uw leugens. Hou het in het vervolg liever bij de waarheid en stop met het debat te verzieken met uw leugens. 

En nu, avanti, op naar een groene wandelboulevard.