De Top 10 van #BEL10

26 september 2016
Dit weekend peilde marktonderzoeksbureau iVox naar de 10 meest haalbare ideeën van #BEL10. Zij legden de lijst met aanbevelingen voor aan 1000 mensen en kwamen zo tot een TOP 10.
  1. Overheid en ziekenfondsen moeten administratieve rompslomp voor langdurig zieken voorkomen
  2. DNA-databanken aan mekaar koppelen binnen de hele Europese Unie
  3. Taallessen praktischer maken en zorgen dat leerlingen de taal durven te gebruiken
  4. De overheid heeft een open boekhouding, raadpleegbaar op het internet tot in de details
  5. Op grotere wegen moeten parkeerstroken aparte rijstroken voor fietsers worden
  6. Bevorder nieuwe woonvormen, waar senioren, hulpbehoevende mensen en gezinnen met kinderen elkaar kunnen bijstaan
  7. Meer fietsparkeerplaatsen aan opstapplaatsen voor openbaar vervoer
  8. Hergebruik de kennis en ervaring van (bijna) gepensioneerden in de maatschappij, via denktanks, mentorschap en begeleiding
  9. Voer een samenlevingswerkplicht in voor iedereen vanaf 18 jaar
  10. Bedrijven belonen met kortingen op de socialezekerheidsbijdragen als ze het werk voor hun werknemers wendbaar en werkbaar maken