"De vele regen is goed voor de grondwaterreserves"

1 juli 2016
Geloof het of niet, maar er zijn ook goede kanten aan het regenweer. Je kan bijvoorbeeld probleemloos kajakken in de Ardennen (dat is ooit wel anders). Het grondwaterniveau stijgt echter ook sneller dan verwacht én dat was nodig, vertelt professor hydraulogie Marijke Huysmans van de VUB.

"De reserves in bepaalde grondwaterlichamen zijn in het verleden door overexploitatie afgenomen. De Vlaamse Milieu Maatschappij nam daarvoor al maatregelen, maar de resultaten daarvan laten zich pas na een aantal, of zelfs 10, jaar zien.

"Het is vooral neerslag dat de grondwaterreserves voedt. Op dit moment zien we dan ook op meer dan de helft van de meetpunten een vrij hoge tot zeer hoge waterstand voor de tijd van het jaar. De grote hoeveelheden regen zijn dus absoluut goed nieuws voor die reserves," zegt professor Huysmans.

Grondwater is belangrijk voor ons land

Zowel voor de drinkwaterproductie, de industrie als de landbouw. 

Ondanks dat iedereen denkt dat we hier in een natte regio wonen, is het belangrijk dat we beseffen dat de beschikbaarheid van water hier eigenlijk helemaal niet evident is.

Dat heeft vooral te maken met de dichte bevolking hier. Als we de hoeveelheid neerslag vergelijken met de dichtheid van de bevolking in Vlaanderen, zien we dat die per persoon minder is dan die in een land als Spanje. Zelfs in een regio met veel regen, is beschikbaarhied van water dus helemaal niet evident.

Drinkwaterprobleem, dat is te kort door de bocht

"Het is wel zo dat we in Vlaanderen rekening moeten houden met zowel soms te veel water, als met soms te weinig water. Als we dan kijken naar de toekomst en de gevolgen van de klimaatverandering, voorspellen die modellen dat weersextremen frequenter zullen voorkomen. Dat wil zeggen dat er dus zowel meer piekregens, als langere periodes van droogte in de zomer zullen zijn. Voor de watervoorziening betekent dat dat we op beide voorbereid moeten zijn."

Radio 1 Select