Is de vervolging van de eerste christenen een mythe?

16 mei 2013

In de eerste eeuwen van onze jaartelling werden christenen bloedig vervolgd. Aanhangers van Christus werden door de Romeinen systematisch gekruisigd, gemarteld, voor de leeuwen gegooid. Aldus de christelijke geschiedschrijving

Volgens Candida Moss, professor Vroeg Christendom aan de University of Notre Dame, was het lot van de eerste christenen helemaal niet zo gruwzaam.

In haar boek 'The Myth of Persecution' beweert ze dat die martelaarsverhalen pure vroegchristelijke propaganda waren. Achteraf verzonnen of flink aangedikt. Volgens Moss dient de verheerlijking van dat vermeende martelaarschap nog altijd de agenda van rechtse christenen in de VS.

Vloekt professor Moss in de kerk? Of zijn haar bevindingen gemeen goed voor godsdienstwetenschappers?

 

Op het plaatje: Ignatius van Antiochië voor de leeuwen.