De vogels hebben de EU nodig!

14 maart 2016
Wat is Britser dan afternoon tea, de bolhoed, de vossenjacht, rode dubbeldekbussen en affectie voor de Queen samen? Euroscepsis, natuurlijk! En wat nog? Vogelliefhebberij! Mogelijk wordt het referendum van 23 juni over het Britse EU-lidmaatschap ook een confrontatie tussen die twee sentimenten.
Het geval wil namelijk dat de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) zich carrément tegen een Brexit heeft uitgesproken.
 
Voor een goed begrip: de RSPB is de grootste Britse milieuorganisatie en telt meer betalende leden (1,1 miljoen!) dan alle politieke partijen samen.
 
En de Royal Society, 's werelds oudste academie voor wetenschappen (gesticht in 1660) waarschuwt in een open brief dat een Brexit een ramp zou zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Het land is volgens de organisatie enorm gebaat bij de Europese wetgeving over bijvoorbeeld de bescherming van broedplaatsen, de kwaliteit van lucht en water enzovoort. De 'uitstappers' zwijgen in alle talen over hun alternatieven voor die wetten.
 
"Vogels in Groot-Brittannië, dat is zoals het veldrijden bij ons", zegt Lia van Bekhoven. Hoe schat zij de invloed van deze niet-politieke campagnevoerders in?
 
"Als milieu je ding is en je weet nog niet of je voor of tegen een Brexit gaat stemmen - een kwart van de bevolking zit nog in die groep - dan kan deze oproep doorslaggevend zijn natuurlijk."

Radio 1 Select