De voordelen van dyslexie

7 februari 2012

U weet dat mensen met dyslexie problemen hebben met het lezen van woorden. En dat dit bijzonder nefaste gevolgen kan hebben voor school- en andere carrières.

Over de oorzaken van dyslexie is nog veel discussie, maar stilaan wordt ook duidelijk dat ze sommige dingen juist wel goed kunnen. Daarover lazen we een bijzonder interessant artikel in The New York Times.

Het perifere zicht van mensen met dyslexie zou bijvoorbeeld een stuk beter zijn. Ze zouden ook makkelijker complexe visuele situaties kunnen inschatten. Het gehele plaatje zien, zeg maar.

En dat biedt dan weer voordelen, vooral in artistieke en wetenschappelijke disciplines.

Dat wil niet zeggen dat de problemen van mensen met dyslexie plots minder groot zouden zijn. Maar als men hun specifieke vaardigheden meer zou (h)erkennen, dan wordt iedereen daar beter van.