De Warmste Week op Radio 1: samen tegen eenzaamheid

18 december 2020

Herbeleef de Warmste Belcirkel

Kijk en luister naar de warme gesprekken die Nele, Mirke en Siona van audiocollectief SCHIK voerden, samen met Bond Zonder Naam:

Een eenzame twintiger

De Wereld van Sofie wijdde een volledige uitzending aan het thema 'eenzaamheid'. Eén van de verhalen die je daar kon horen, was dat van Lore. 

Zij is een jonge twintiger met een vriendin en goede familieband, maar desondanks voelt ze zich eenzaam.

Hulplijnen bieden troost

De Wereld van Sofie maakte ook een uitzending over hulplijnen. Het verhaal van Cara raakte vele mensen, want de jonge vrouw kampt met donkere gedachten.

Al meerdere malen nam ze contact op met de Zelfmoordlijn om haar hart te luchten.

Introvert in een extraverte wereld

VRT-journaliste Kristien Bonneure kwam in Interne Keuken vertellen over haar boek 'Stil leven' en het boek 'Stil' van Susan Cain. 

De samenleving is er, volgens Cain, steeds meer op gebouwd om het soort van 'extraverte, luide roepers’ te horen en minder de introverte, stille mensen.’

"Laat voelen dat je er bent"

Knuffelpresentator Dieter Coppens legde zijn hart op tafel in Touché. Hij vertelde over hoe hij zijn eenzame buurvrouw vroeger regelmatig verraste met een bezoekje en een koffietje.

"Laat voelen dat je er bent", is de boodschap die hij iedereen wou meegeven.

De LuisterLijn

Annelies Moons en Joris Hessels zetten de telefoonlijnen open voor iedereen die nood had aan een gesprek.

'De LuisterLijn' kreeg aangrijpende verhalen te horen, maar er belden ook mensen die iemand uit hun omgeving in de bloemetjes wilden zetten.