De wereldgeschiedenis van Vlaanderen

10 november 2018
Vorig jaar verscheen het boek "Histoire Mondiale de la France". In navolging daarvan kwam er een Wereldgeschiedenis van Nederland, en nu is er ook een Wereldgeschiedenis van Vlaanderen.

De teneur van die drie wereldgeschiedenissen is dezelfde: het zijn drie boeken die aantonen hoezeer de geschiedenis van Frankrijk/Nederland/Vlaanderen vertakt is met de wereld. Die verbondenheid is een vaststelling die ons, bewoners van de geglobaliseerde hedendaagsheid, moet intrigeren. De globalisering is van alle tijden, zo blijkt.

Daar gaan we het met Bruno De Wever over hebben. Hij is een van de redacteuren van de Wereldgeschiedenis van Vlaanderen. Hij zocht de historici bij elkaar die bijna honderd korte hoofdstukjes bij elkaar hebben geschreven.

Geschiedschrijving zegt evenzeer iets over het heden als over het verleden. Hedendaagse historici stellen hedendaagse vragen: ze werken in een gemondialiseerd referentiekader en ontdekkenin de geschiedenis bijgevolg gemondialiseerde tendenzen. In pakweg de 19de eeuw werd de vaderlandse geschiedenis anders beschreven. Toen ontstonden de natiestaten en dat klinkt door in de geschiedenisboeken van toen.

Wees maar zeker dat de generaties na ons die over een paar decenia de Wereldgeschiedenis van Vlaanderen zullen doorbladeren, zullen zuchten: "typisch 21ste eeuw!"

Bruno De Wever komt morgen dus eigenlijk praten over de geschiedenis van de geschiedschrijving.