Is de zorgsector het voorbije jaar wat minder bandwerk geworden?

26 februari 2018
Een jaar geleden kloeg het Leuvense OCMW-raadslid Dorien Meulenijzer (foto) in Knack het gebrek aan tijd en menselijkheid in de thuiszorg aan. "Thuiszorg is bandwerk, het moet snel gaan", zei ze.

De getuigenis van Dorien, die ook te gast was in De Afspraak liet niemand onberoerd. Haar pleidooi voor minder bandwerk en meer bindwerk in de zorg was voor veel mensen zeer herkenbaar.

Maar is er ondertussen ook gevolg aan gegeven? Kreeg ze gehoor bij het beleid en in de zorgsector?

Beluister het gesprek met Dorien Meulenijzer: