De zwarte zak van Sinterklaas en de Kerstman

10 januari 2019
© Radio 1
Het wordt hoog tijd dat de regeling voor het onbelast bijklussen aan de realiteit wordt aangepast, zegt professor Michel Maus. "Zoniet bestaat de kans dat we volgend jaar ook sinterklazen en kerstmannen met een geel hesje zien rondlopen."

Beste lezer, ik hoop dat u gezond en wel in 2019 bent gesukkeld. Maar bent u ook niet blij dat het terug januari is? Akkoord de feestdagen zijn uiteindelijk wel plezant, maar al bij al is december met zijn korte dagen toch maar een sombere maand. Maar misschien hebt u tijdens de donkere dagen van december wel de behoefte gevoeld om wat kinderhartjes blij te maken door verkleed als Sinterklaas of als Kerstman cadeautjes te gaan uitdelen op privéfeestjes. Uiteraard tegen een beetje zakgeld, want voor niets gaat de zon op. 

Als dit het geval is, dan mag u blij zijn dat u niet in Finland woont. Waarom, hoor ik u denken? Wel vanaf 1 januari 2019 geldt er in Finland een nieuwe fiscale regel die de Finnen verplicht om de vergoeding die zij betalen aan kerstmannen die hun kerstfeest komen opluisteren, aan de Finse fiscus aan te geven. Op die manier wil de Finse fiscus ervoor zorgen dat de zwartwerkende kerstmannen ook belasting betalen op hun kerstloon en dat kan in Finland blijkbaar aardig oplopen. De Finse kerstmannen hebben nog getracht deze regeling tegen te houden door te argumenteren dat als iemand iets betaalt voor iets wat niet bestaat, dit niet belastbaar kan zijn, maar dat mocht niet baten.

En hoe zit het eigenlijk met onze Belgische Sinterklazen en Kerstmannen? Wel als zij betaald worden voor hun optreden, moeten zij in principe ook 33% procent van de inhoud van hun zak aan de fiscus afgeven. Wie in België immers buiten zijn beroepsactiviteit een inkomen verkrijgt wordt daar ook op belast. Men noemt dit toevallige winsten en baten en die zijn belastbaar in de personenbelasting tegen een vast tarief van 33%. Sinterklazen en Kerstmannen moeten dus ook in België in de regel vrijwillig hun inkomsten aangeven aan de fiscus en daarop belasting betalen. Daar valt in principe niet aan te ontsnappen. 

We hebben in België wel sinds de Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie een regeling voor het onbelast bijklussen, maar het is echter zeer onwaarschijnlijk dat ook Sinterklazen en Kerstmannen onder deze regeling vallen. De regeling voor het onbelast bijklussen laat toe dat bepaalde diensten in het 'verenigingswerk', of 'occasionele diensten tussen burgers', onder strikte voorwaarden zijn vrijgesteld van belasting. Vooreerst is de regeling van het onbelast bijklussen slechts van toepassing voor zover het bedrag dat men voor zijn diensten heeft ontvangen, op jaarbasis niet hoger is dan 6.130,00 euro, en op maandbasis niet hoger is dan 510,83 euro. Vervolgens geldt de regeling enkel voor gepensioneerden en voor personen die gewoonlijk en hoofdzakelijk een beroepsactiviteit uitoefenen. Werknemers die onbelast willen bijklussen moeten derhalve minimaal 4/5 werken, en zelfstandigen die onbelast willen bijklussen moeten zelfstandige zijn in hoofdberoep. Met andere woorden wie als beroepsbeoefenaar geen tijd heeft, mag wel onbelast bijklussen en wie wel tijd heeft, zoals werklozen en deeltijdse werknemers, mag niet onbelast bijklussen.

Maar soit, zelfs als u al voldoet aan deze eerste twee voorwaarden, dan nog hebt u geen absolute vrijgeleide om met gelijk welke bijklusactiviteit een centje bij te verdienen. De regeling voor het onbelast bijklussen geldt enkel voor de specifieke diensten die in de wet zijn opgesomd. Voor wat de occasionele diensten tussen burgers betreft, is dus met andere woorden niet om het even welke betaalde dienst van belasting vrijgesteld, maar enkel die diensten die de wetgever in de wet heeft aangeduid. Het gaat hier om specifieke activiteiten waaronder de oppas van kinderen, de zorg voor hulpbehoevende personen, bijlessen aan kinderen, kleine onderhoudswerken aan of rondom een woning, toezicht op onroerende goederen en het zorgen voor, het passen op en het uitlaten van dieren.

Geen enkele van deze activiteiten laat toe dat ook de diensten van onze Sinterklazen en Kerstmannen onder de regeling van het onbelast bijklussen vallen. En dat mag gerust een manco in onze wetgeving worden genoemd. Het wordt dan ook hoog tijd dat onze regering, zelfs al is ze in lopende zaken, de regeling voor het onbelast bijklussen gaat evalueren en aan de realiteit gaat aanpassen. Zoniet bestaat de kans dat we volgend jaar ook Sinterklazen en de Kerstmannen met een geel hesje zien rondlopen. En geef toe, dat zou toch echt geen zicht zijn.

Lees ook:

Radio 1 Select