"Debat aangaan over welke geneesmiddelen ontwikkeld mogen worden, anders wordt het onbetaalbaar"

18 september 2019
© Pexels
"We moeten bekijken waar onze prioriteiten liggen. Alle geneesmiddelen laten ontwikkelen, is onbetaalbaar voor onze sociale zekerheid en creëert veel frustratie." De voorzitter van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen Katelijne De Nys pleit in 'De Wereld Vandaag' voor duidelijke afspraken met de farma-industrie over welke geneesmiddelen op de markt worden gebracht.

Katelijne De Nys van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen heeft naar aanleiding van de actie "Team Pia" een pleidooi gehouden om het debat over de besteding van het budget van de sociale zekerheid aan geneesmiddelen aan te gaan.

"We gaan moeten kiezen. Het is niet haalbaar om alle medicijnen die op de markt zullen komen, terug te betalen binnen het bestaande budget. We leven alsmaar langer en mensen die ziek worden leven langer. Er komen steeds nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Het budget voor die aandoeningen groeit alsmaar. Het budget voor de behandeling van elke individuele patiënt neemt toe. Dat is mooi voor elke patiënt, anderzijds betekent dat dat het globale budget van de sociale zekerheid alsmaar meer onder druk komt te staan", zegt De Nys in 'De Wereld Vandaag'.

Professor De Nys vindt dat we het maatschappelijke debat moeten aangaan. "We moeten bekijken waar onze prioriteiten liggen. Alle geneesmiddelen laten ontwikkeld worden, creëert veel frustratie. Misschien is het op termijn mogelijk dat we kanker kunnen genezen en alle aangeboren aandoeningen kunnen behandelen, maar als we het niet kunnen betalen, dan is het helemaal jammer dat die onderzoeken nu gebeuren en we achteraf moeten vaststellen dat we de geneesmiddelen niet kunnen aanbieden."

We moeten de farmabedrijven kunnen sturen in de medicijnen die ontwikkeld worden

Katelijne De Nys stelt vast dat de sociale zekerheid steeds meer onder druk komt te staan en de terugbetaling van geneesmiddelen een steeds groter budget aanneemt. "We kunnen niet alle geneesmiddelen betalen. Dit specifiek geval gaat over gentherapie. Er zijn nog verschillende gelijkaardige medicijnen op komst. Die allemaal terugbetalen gaat niet lukken", zegt De Nys.

Volgens De Nys is een ander groot probleem het aanbodgestuurd model van werken van de farma-industrie. "De farma-industrie ontwikkelt medicijnen en vraagt nadien aan ons om hun producten terug te betalen. Het is uitermate moeilijk om in zo een geval een terugbetaling te weigeren. Zoals we vaker hoorden en zien, er is altijd wel iemand bij gebaat. Het dan weigeren, is ethisch ontzettend moeilijk."

"Het zou veel beter dat we op basis van "medical need" waarbij we kijken naar wat medisch het meest noodzakelijk is voor de maatschappij, we kunnen overleggen met de farmabedrijven. Dan kunnen we hen sturen in hetgeen ontwikkeld wordt, waardoor we zekerder zijn dat hetgeen gaat komen, is wat er verwacht wordt", besluit De Nys.

Beluister het integrale gesprek met Katelijne De Nys uit 'De Wereld Vandaag':

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: