Dewael wil één Brusselse politie naar voorbeeld van New York

24 november 2017
Open VLD-fractieleider Patrick Dewael wil een Brusselse Metropolitane politie, onder leiding van één korpschef. De Brusselse minister-president zou dan de politieke eindverantwoordelijkheid hebben. Het samensmelten van de huidige 6 zones ligt erg moeilijk bij de Brusselse burgemeesters en de Franstalige partijen.

Na de rellen in Brussel woedt er opnieuw een debat over de mogelijke fusie van de zes Brusselse politiezones. "Vandaag slaagt de politie er niet altijd in om de veiligheid te garanderen", zegt Dewael. "Dat is deels te wijten aan de organisatie." Toch is een eenvoudige fusie van de zes zones bij Koninklijk Besluit of vrijwillig niet zaligmakend, volgens Dewael.

Dat zou de oprichting betekenen van een politiecollege met 19 burgemeesters. Ik vrees voor een permanente, besluiteloze, diplomatieke conferentie.

Daarom pleit Dewael ervoor de bevoegdheden voor de openbare orde en veiligheid op gewestniveau te leggen. "De huidige zes politiezones moeten samensmelten tot één Brussels Metropolitaans Politiekorps, onder leiding van één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid van de Brusselse minister-president."

De kiem voor zo'n politie is al vastgelegd in de zesde staatshervorming, de Brusselse minister-president staat nu al in voor de coördinatie tussen de verschillende zones. De Brusselse gemeenten blijven een rol van betekenis spelen, zegt Dewael. "Via de burgemeestersconferentie worden ze nauw betrokken bij de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan."

Experts reageren alvast positief, net zoals de Vlaamse partijen. Aan Franstalige kant is het nog wachten op reacties.

Bron: vrtnws.be