Deze 10 maatregelen moeten het verkeer in Antwerpen veiliger maken

20 november 2017
In Antwerpen stelt het stadsbestuur vandaag een 10-punten plan voor om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad te versterken. Het plan komt er na drie dodelijke ongevallen met fietsers, vorige maand. Er klonk toen felle kritiek op het stadsbestuur omdat het nog amper werk heeft gemaakt van conflictvrije kruispunten waar zwakke weggebruikers niet in conflict komen met gemotoriseerd verkeer. Koen Kennis (N-VA) lichtte de plannen toe in "De Ochtend".

Beluister het interview uit De Ochtend:

1. Vierkant groen

Samen met Vias wordt 'vierkant groen' uitgetest op kruispunten die zich daartoe lenen. Bij vierkant groen krijgen alle fietsers en voetgangers tegelijk groen om over te steken zonder in conflict te komen met gemotoriseerd verkeer.

2. Conflictvrije verkeersinstallaties

Samen met het Vlaams Gewest begint dit najaar de stelselmatige inschakeling van de verkeerslichtencomputer voor alle verkeerslichten in de stad . Daarbij zullen zoveel mogelijk conflicten vermeden worden. Tegen 2019 zullen alle verkeerslichten in Antwerpen centraal aangestuurd worden waardoor een beter verkeersmanagement mogelijk wordt.

3. Venstertijden voor vrachtwagens in zones 30

In zones 30 worden venstertijden voor vrachtwagens ingevoerd. Op vastgestelde tijden zullen vrachtwagens winkels in zones 30 mogen bevoorraden. Dit najaar start een proefproject in Borgerhout.

4. Inrichting kruispunten

Er komen extra maatregelen om de kruispunten verkeersveiliger in te richten. Waar nodig en mogelijk wordt een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen voorzien, eventueel gecombineerd met een fietsopstelstrook (een wegmarkering aan kruispunten waar fietsers eerder kunnen vertrekken als het verkeerslicht op groen springt) en voorstart voor fietsers (waarbij zij enkele seconden eerder groen krijgen) om de zichtbaarheid te verbeteren.

Ook het principe 'rechtsaf voor rood' en inbuigende fietspaden wordt versneld gerealiseerd.Op het kruispunt van de Kernenergielaan en de Krijgslaan in Wilrijk komt er een proefproject waarbij een lichtseininstallatie wordt geïnstalleerd om rechts afslaand verkeer te verwittigenals er fietsers aankomen.

5. Veilige fietspaden

Daar waar fietspaden een weg kruisen wordt met fietspijlen op de weg aangeduid vanuit welke richting men fietsers kan verwachten. Op de doorfietswegen (fietsostrades) en fietspaden naar de stad komen er bij het binnenrijden van de bebouwde kom borden om 'snelle' fietsers te vragen hun snelheid aan te passen aan de stedelijke omgeving.

6. Zones 30

Tegen eind volgend jaar is 95 procent van alle Antwerpse wegen zone 30. Alle stedelijke voertuigen krijgen een intelligente snelheidsbergrenzer. Antwerpen vraagt ook dat De Lijn, de taxisector, leveranciers deze snelheidsbegrenzers installeren voor zones 30.

7. Veilige vrachtwagens

De stad richt haar eigen voertuigen maximaal verkeersveilig in met dodehoekspiegels, sensoren en camera's. We vragen ook aan onze partners zoals De Lijn, leveranciers, aannemers, … om hun wagenpark veilig in te richten. Waar mogelijk wordt dit meegenomen in aanbestedingen en concessies.

8. Vrachtwagenroutes

Zowel voor werfvrachtverkeer als voor belevering van kernwinkelgebieden komen er vaste vrachtwagenroutes door de stad. Bij alle grote werven vergund door de stad , komen er verplichte aan- en afrijroutes voor werfverkeer.

9. Zwarte punten

Op basis van de overzichten van de zwarte punten, zal er, samen met de verantwoordelijke wegbeheerder, gekeken worden of er een versnelde uitvoering van infrastructurele en technische aanpassingen ter verbetering mogelijk is.

10. Sensibilisering

Er komen pakketten op maat voor jongeren van 12 tot 25 jaar gericht op een veilig verkeersgedrag, zowel bestemd voor fietsers, bromfietsers als prille autobestuurders. Deze praktijkgerichte vorming wordt aangeboden door professionele organisaties via vrijwillige en professionele partners zoals jeugdbewegingen, jongerenorganisaties en sportverenigingen.

Bron: vrtnws.be

Lees ook: