Neurobioloog Dick Swaab: "Het zou beter zijn om de volwassenheid te verschuiven van 18 naar 24 jaar"

3 oktober 2016
Neurobioloog Dick Swaab wil de grens van volwassenheid verschuiven van achttien naar 24 jaar. Volgens de hersenonderzoeker zijn de hersenen op de leeftijd van achttien jaar nog niet rijp om al van een volwassen persoon te spreken.

Ongeveer 1/3 van het menselijk brein wordt al gemaakt in de baarmoeder. De rest van de hersenen ontwikkelt zich na de geboorte volgens Dick Swaab.

2/3 van de hersenen ontwikkelt zich vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 24.

Het overgrote deel van het brein bestaat ook voornamelijk uit verbindingen die onder andere de morele kaders scheppen en impulsen afremmen. Aangezien deze pas op je 24ste volgroeid zijn, pleit Dick Swaab om de volwassenheidsgrens op te trekken van achttien naar 24. 

Sommige jongeren hebben het moeilijk met impulsbeheersing op hun achttien.

Door de leeftijd op te trekken, kunnen bijvoorbeeld verkeersongevallen vermeden worden aangezien de hersenen dan volgroeid zijn. 

Radio 1 Select