Diesel uit CO2 en water?

29 april 2015

De Duitse minister van onderwijs en wetenschap Johanna Wanka heeft synthetische diesel getankt met haar dienstwagen (plaatje).

'Klimaatkiller wordt grondstof' toeterde ze op twitter.

Die synthetische diesel of 'e-diesel' is door Audi geproduceerd in haar pilootfabriek in Dresden en bestaat uit koolstofdioxide (CO2) die uit de lucht wordt gehaald en Waterstof (H2) die via elektrolyse uit water wordt gewonnen. Bij het productieproces wordt uitsluitend groene stroom gebruikt.

De Duitse overheid beschouwt  e-diesel als de 'Kraftstoff der Zukunft' en subsidieert het project.

Zou deze klimaatneutrale synthetische diesel nu de doorbraak zijn in de zoektocht naar schone brandstof?