Directere aanmaningsbrief levert fiscus 18 miljoen euro op

31 oktober 2016
De fiscus heeft een nieuw instrument om wanbetalers aan te sporen tot actie. In plaats van de klassieke aanmaningsbrief krijgen Belgen die een belastingen moesten bijbetalen een heldere en persoonlijk tot hen gerichte herinneringsbrief. Het effect blijft niet uit: de fiscus haalde op 2 weken tijd al 18 miljoen euro aan achterstallige inkomsten op.
Voor het nieuw type herinneringsbrieven werkte de FOD Financiën samen met gedragseconomen en sociale wetenschappers. De brieven zijn opgesteld vanuit het principe van nudging: door mensen subtiel op hun plichten te wijzen en een duwtje in de juiste richting te geven, zouden ze sneller het gewenste gedrag vertonen.

Concreet worden zowel "de kost" van het niet-gewenste gedrag (in dit geval: niet betalen, nvdr) als "de baten" van het gewenste gedrag (in dit geval: wel betalen, nvdr) in de verf gezeten. Verder spreekt de brief de geadresseerde meteen persoonlijk aan en wordt de vraag om te betalen helder en duidelijk geformuleerd.

Uit de eerste experimenten blijkt dat de juiste communicatie het gedrag van mensen effectief kan beïnvloeden. De eenvoudigere en persoonlijke aanmaningsbrief genereerde 12.707 volledige bijbetalingen en 16.811 extra betalingen, in de eerste twee weken nadat de brief werd verstuurd, goed voor ruim 18,6 miljoen euro aan inkomsten.

De fiscus besteedt jaarlijks behoorlijk wat tijd aan het vorderen van onbetaalde belastingen. Momenteel bedraagt de openstaande schuld in de personenbelasting nog bijna 374 miljoen euro.

Bron: deredactie.be