"Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur"

23 juni 2016
Oppositiepartij SP.A beweert dat de Vlaamse regering de verlopen socio-economische vergunning van het nog te bouwen shoppingcomplex Uplace opnieuw geldig wil maken via een decreet dat vandaag gestemd wordt. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) ontkent dit. Hij zegt dat Uplace hoogstwaarschijnlijk nog een geldige socio-economische vergunning heeft. Bart Van Malderen van SP.A reageerde in De Ochtend.

Vandaag wordt het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid gestemd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Volgens SP.A is de socio-economische vergunning van Uplace verlopen en wil de Vlaamse regering die via een verdoken bepaling in dat nieuwe decreet met terugwerkende kracht opnieuw geldig maken.

In het decreet staat immers dat socio-economische vergunningen die op 1 juli 2014 nog geldig waren, maar waarvan de vervaltermijn van 5 jaar inmiddels verlopen is, toch nog geldig blijven als er een procedure loopt bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Dat betekent concreet dat de vergunning voor Uplace, die in september 2015 is verlopen, opnieuw geldig wordt", zegt Bart Van Malderen van SP.A.

SP.A dient een amendement in om de bepaling te laten schrappen. "Dit is een maatregel op maat van één project", zegt Van Malderen in "De Ochtend". "Voor ons kan dit niet. Dit gaat in tegen alle regels van goed bestuur."

Muyters: "Niet op maat van Uplace"

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) zegt dat Van Malderen bewust verkeerde informatie verspreidt. Volgens Muyters heeft Uplace hoogstwaarschijnlijk nog een geldige socio-economische vergunning, omdat de initiatiefnemers al gestart zijn met het project.

"De wetgeving die nu geldt, zegt dat je binnen de vijf jaar met je project moet starten, niet dat je het ook binnen de vijf jaar moet voltooien. Een project opstarten kan gaan over bouwwerken, maar ook over aanschaffen van winkeluitrusting, koopwaar bestellen, aanwerven van personeel. In het geval van Uplace zou je ook al kunnen starten met de verkoop van winkelruimte. Die dingen schorten de vervaldatum van de vergunning op", zegt hij.

Muyters benadrukt dat het nieuwe decreet geen wetgeving is op maat van Uplace. Hij zegt dat de Vlaamse regering met de bepaling een onrechtvaardige situatie willen wegnemen. Wie een socio-economische vergunning krijgt en niet kan starten met zijn project, omdat er nog geen bouwvergunning is, zal die socio-economische vergunning niet kunnen kwijtspelen.

Dat de wetgeving ingaat op 1 juli 2014 is niet toevallig, want dat is de datum waarop de bevoegdheid naar Vlaanderen is overgeheveld, zegt Muyters.

Hoe het ook zei, als de wet wordt gestemd, is Uplace sowieso zeker dat ze hun socio-economische vergunning zullen kunnen behouden totdat ze al dan niet hun bouwvergunning krijgen.

Bron © deredactie.be