A dog is a (wo)man’s best friend!

16 februari 2021
© Pauline Loroy (Unsplash)
Dat je trouwe hond 's avonds aan je voeten komt liggen, hebben we grotendeels te danken aan de vrouw. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. "Vrouwen zagen als eerste in dat honden niet alleen puur functioneel zijn, maar dat je ze ook kunt knuffelen en in huis nemen" vertelt hondenliefhebber Chris Dusauchoit in ‘Nieuwe Feiten’.

De Engelse uitdrukking ‘A dog is a man’s best friend’ zal misschien moeten veranderen, want uit een nieuw onderzoek blijkt dat de vrouw een cruciale rol gespeeld zou hebben bij de domesticatie van de hond. “In de studie werden 144 culturen met elkaar vergeleken en onderzocht men welke rol de hond in die culturen heeft gespeeld”, vertelt hondenkenner en -liefhebber Chris Dusauchoit. “De onderzoekers focusten zich onder andere op het belang van de hond voor de mens en de mens voor de hond en in hoeverre de hond gepersonaliseerd werd. Met personalisatie bedoelen we het geven van een persoonlijkheid, naam of geest aan een dier en het opnemen van het dier in het gezinsverband.”

Uit het onderzoek zijn drie opvallende vaststellingen gevloeid. “Ten eerste heeft men vastgesteld dat hoe kouder het wordt, hoe dichter de hond bij de mens staat. De hond speelt een minder belangrijke rol in culturen waar het over het algemeen warm is dan in culturen waar het bitterkoud is. Een voorbeeld hiervan is de Sami cultuur in Lapland. Een man die daar zijn hond verliest, is eigenlijk zo goed als ten dode opgeschreven. De hond vervult een belangrijke functie als transportmiddel en voedselverzamelaar”, aldus Dusauchoit.

De tweede vaststelling is meer voor de hand liggend: “In culturen waar jagers en verzamelaars centraal staan, spelen honden een belangrijkere rol dan in culturen waar landbouw en gewassen centraal staan”, vertelt Dusauchoit.

Maar het is de derde vaststelling die als een verrassing komt. “Men heeft vastgesteld dat als vrouwen zich met de honden gaan bezighouden, de kans groter is dat de hond wordt gepersonaliseerd. In primitieve culturen was het bijvoorbeeld de taak van de vrouw om zowel de kinderen als de huisdieren op te voeden. Zo zijn er culturen waar de vrouw de puppy’s aan de eigen borst legde, als de moeder van de puppy niet meer in beeld was. Vrouwen zagen als eerste in dat honden niet alleen puur functioneel zijn, maar dat je ze ook kan knuffelen en in huis kan nemen”, verklaart Dusauchoit. 

“Van alle dieren die samen met mensen zijn begraven, zijn honden het talrijkst. Het oudste bekende graf van mens én een dier werd gevonden in het huidige Israël. Het graf bestond uit een jonge vrouw die op haar zij ligt en haar hand op een puppy laat rusten”, besluit Dusauchoit. Het is dus duidelijk: A dog is a woman’s best friend.

Beluister het gesprek met Chris Dusauchoit in 'Nieuwe Feiten' via Radio 1 Select

Lees ook: