"Dokters waren heel ongerust over kindje, maar ze vergaten dat er ook nog een mama was"

2 december 2016
jonge mama Noémie
Het zou het mooiste moment van hun leven moeten zijn, maar voor sommige mama's is de geboorte van hun kind een negatieve, ja, zelfs traumatiserende ervaring. Onder de hashtag #genoeggezwegen getuigen moeders massaal over bevallingen die niet liepen zoals ze hadden gehoopt. "Het was een van de donkerste dagen van mijn leven", zegt jonge mama Noémie.

Maanden geleden al blikte Noémie in een blog terug op haar traumatiserende bevalling. De reacties waren massaal, en blijven nog altijd komen. Noémie blijkt lang niet de enige jonge moeder te zijn die de materniteit niet op een roze wolk verliet.

Toen ze twee jaar geleden beviel, beslisten de artsen na een lange nacht vol ongerustheid tot een spoedkeizersnede. Wellicht de juiste beslissing, denkt Noémie. Maar de manier waarop ertoe werd beslist, zonder dat ze zelf werd gehoord, laat een nare herinnering na.

"Er werd een noodsituatie gecreëerd die ik helemaal niet zo aanvoelde", zegt ze in "Van Gils en Gasten". "Wat er dan op je afkomt, voelt aan als bruut geweld. Op een gegeven moment werd er ook niets meer tegen mij gezegd. Het medisch team was heel oprecht ongerust over het kindje, maar ze vergaten dat er ook nog een mama was."

Saartje Vandendriessche, die net als Noémie een spoedkeizersnede -"één van de meest onderschatte operaties die er zijn"- onderging, herkent haar verhaal. En dat doen veel andere moeders ook. Onder de hashtag #genoeggezwegen delen ze massaal hun ervaringen.
 

Het is er de vrouwen niet om te doen de kunde van het medisch personeel in twijfel te trekken. Wel vragen ze om meer communicatie en dialoog, om te worden gehóórd. "Het gaat om rechten", zegt Noémie. "Mensenrechten. Vrouwenrechten. Patiëntenrechten. Je hebt het recht om geïnformeerd te beslissen."

Bron: deredactie.be