Door de sociale media bestaat het gevaar dat zelfverwonding toeneemt

14 september 2016
Vanaf oktober worden er in 7 scholen preventiepakketten uitgetest om zelfverwonding bij jongeren tegen te gaan. Zelfverwonding bij jongeren komt vaker voor dan we denken: 1 op de 5 jongeren tussen 12 en 18 zou zich al eens gekrast of gesneden hebben. Jongeren kopiëren dat gedrag ook.

Door de sociale media bestaat het gevaar dat zelfverwonding toeneemt. "Foto's hiervan bekijken is triggerend, waardoor andere jongeren hier ook mee starten", vertelde Imke Baetens (gezinstherapeute en klinisch psychologe aan de VUB) in "De ochtend". "De jongeren die dit doen, voelen zich allemaal niet goed in hun vel. De oorzaken zijn uiteenlopend: een trauma of gepest geweest zijn of hormonale puberteit die maakt dat ze het emotioneel heel moeilijk hebben."

Het is belangrijk dat deze jongeren tot bij hulpverleners geraken, benadrukt Baetens. "Bij 2/3e van de groep is er een significant probleem", zegt Baetens. "1/3e doet het een aantal maanden. Sommige jongeren doen het echt jarenlang."

In oktober zullen er in 7 scholen preventiepakketten uitgetest worden. De algemene preventie focust op jongeren zich weer beter in hun vel laten voelen en het probleem dus bij de bron aan te pakken. De specifieke sessies gaan over de verwonding: de gevaren ervan, het belang om het aan ouders te vertellen.

"Ouders die zich zorgen maken, kunnen terecht op www.zelfverwonding.be", zegt Baetens.

De eerste keer dat je het ziet of hoort, is het heel choquerend, probeer ook zelf steun te zoeken en jongeren te motiveren om professionele hulp te zoeken.

Lees meer in Knack, of op deredactie.be