Dr. Doom schetst doemscenario's

10 november 2011

Kent u Nouriel Roubini, aka Dr Doom (foto)? Begin 2006 schreef die op zijn blog dat de economische verschillen tussen de eurolanden binnen de vijf jaar wellicht tot een ernstige crisis zouden leiden in de eurozone. In het licht van de recente gebeurtenissen heeft hij dat stuk opnieuw gepubliceerd.

Roubini waarschuwde lang tevoren ook voor de Amerikaanse vastgoed-bubble en de wereldwijde bankencrisis.

En zopas twitterde hij dat er een wereldwijde bankencrisis aankomt: 'What happened to MF Global could happen to Jefferies, Barclays, Goldman Sachs & Morgan Stanley. Leverage & maturity mismatch can lead to ruins.' En in een opiniestuk in The Financial Times betoogt Dr. Doom dat Italie's dagen geteld zijn. Net als die van de euro, als de EU geen drastische maatregelen neemt. Te weten: van de ECB de 'lender of last resort' maken, de rentestand naar 0% brengen en dringend fiscale maatregelen nemen om de economie weer aan te zwengelen.

Had dr Doom het ooit mis? Neen, dat is geen retorische vraag. We stellen ze aan de hoofdeconoom van het Itinera Instituut. Die wisselt af en toe van gedachten met Roubini.

Radio 1 Select